شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
88 مطلب 14 ساعت حضور

شیوا محمدی

مطلب "ساخت سامانه بومی رتبه بندی و سنجش وب سایت ها" را در تاریخ یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

محمد

"مجید مرادی" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ دنبال کرد. دنبال کردن

مجید مرادی

مطلب "ساخت سامانه بومی رتبه بندی و سنجش وب سایت ها" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

صالح نادی

یک مطلب جدید به نام "ساخت سامانه بومی رتبه بندی و سنجش وب سایت ها" در یک شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

محمد

مطلب "نکاتی در مورد بهبود عملکرد وب سایت" را در تاریخ شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

مطلب " رنگ ها در طراحی وب سایت و تاثیری که بر احساسات کاربران می گذارد!" را در تاریخ دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

مطلب "اینتل فناوری 5G را به دنیای کامپیوترهای شخصی می آورد" را در تاریخ دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام "اینتل فناوری 5G را به دنیای کامپیوترهای شخصی می آورد" در یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام " رنگ ها در طراحی وب سایت و تاثیری که بر احساسات کاربران می گذارد!" در شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست
ثبت نام ورود