شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
87 مطلب 14 ساعت حضور

هیژا

"سهیل علیزاده" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

هیژا

"شیوا محمدی" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

هیژا

"ایمان مینایی" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

هیژا

مطلب "الگوریتم چیست ؟ " را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

هیژا

"ایمان مدائنی" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

هیژا

یک مطلب جدید به نام "سلام " در دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ایجاد کرد. ایجاد پست

مات

"ایمان مدائنی" را در تاریخ یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

محسن

مطلب "اصطلاحات دنیای زامارین" را در تاریخ پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

محسن

مطلب "Logo " را در تاریخ پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن
ثبت نام ورود