شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
88 مطلب 14 ساعت حضور

شیوا محمدی

مطلب "اشعه لیزری که می تواند موبایل شما را به صورت بی سیم شارژ کند!" را در تاریخ شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

مطلب "آیا طراحی وب سایت های انسانی رو به انقراض می باشد؟" را در تاریخ شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام "اشعه لیزری که می تواند موبایل شما را به صورت بی سیم شارژ کند!" در شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

حسین

مطلب "آیا طراحی وب سایت های انسانی رو به انقراض می باشد؟" را در تاریخ شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

امید کارگر

مطلب "برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم ؟" را در تاریخ جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

امید کارگر

مطلب "۹ زبان برنامه‌نویسی محبوب که ارزش یادگرفتن دارند" را در تاریخ جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

امید کارگر

مطلب "استیو جابز در ایران هم می تواند باشد." را در تاریخ جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

امید کارگر

"ایمان مدائنی" را در تاریخ جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ دنبال کرد. دنبال کردن

امید کارگر

بر روی مطلب "جامعه مهندسان ایرانی" در تاریخ جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ نظر گذاشت. نظر گذاشتن
ثبت نام ورود