شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
87 مطلب 14 ساعت حضور

هیژا

"شیوا محمدی" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

هیژا

"ایمان مینایی" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

هیژا

مطلب "الگوریتم چیست ؟ " را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

هیژا

"ایمان مدائنی" را در تاریخ دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

هیژا

یک مطلب جدید به نام "سلام " در دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ایجاد کرد. ایجاد پست

مات

"ایمان مدائنی" را در تاریخ یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

محسن

مطلب "اصطلاحات دنیای زامارین" را در تاریخ پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

محسن

مطلب "Logo " را در تاریخ پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

آرمین یعقوبی

"ایمان مدائنی" را در تاریخ پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن
ثبت نام ورود