شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
88 مطلب 14 ساعت حضور

مجید مرادی

مطلب "آیا مهندسی بلاکچین پر درآمد ترین شغل سال 2018 خواهد بود؟ " را در تاریخ شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

یک مطلب جدید به نام "آیا مهندسی بلاکچین پر درآمد ترین شغل سال 2018 خواهد بود؟ " در جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

شاهین محقق

"محمدرضا سیمجور" را در تاریخ چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ دنبال کرد. دنبال کردن

مجید مرادی

مطلب "تغییرات استراتژی لینک سازی در سال 2018" را در تاریخ سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

مطلب "گوگل تا امروز به کاشفان رخنه های امنیتی ۱۲ میلیون دلار پاداش داده است!" را در تاریخ سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

مطلب "Serializable و Parcelable چه تفاوت هایی با هم دارند؟" را در تاریخ سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

مطلب " ۷ روش برای اینکه توسط طراحی به داستان سرایی بپردازید!" را در تاریخ سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

یک مطلب جدید به نام "تغییرات استراتژی لینک سازی در سال 2018" در سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام " ۷ روش برای اینکه توسط طراحی به داستان سرایی بپردازید!" در سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست
ثبت نام ورود