شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
87 مطلب 14 ساعت حضور

مجید صادقیان

مطلب "الگوریتم چیست ؟ " را در تاریخ چهار شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

مجید صادقیان

مطلب " Microsoft® Certified Professional" را در تاریخ چهار شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

مجید صادقیان

مطلب "Microsoft® Certified Trainer" را در تاریخ چهار شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

وحید عامل

مطلب "جامعه مهندسان ایرانی" را در تاریخ چهار شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

دندان طلایی

"محمد شکری" را در تاریخ یک شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

دندان طلایی

"ایمان مدائنی" را در تاریخ یک شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

محمد

"شیوا محمدی" را در تاریخ پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

صالحی

مطلب "Microsoft® Certified Trainer" را در تاریخ دو شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

علیرضا

مطلب "Microsoft® Certified Trainer" را در تاریخ پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن
ثبت نام ورود