شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
86 مطلب 14 ساعت حضور

اباصلت یارمحمدزئی

"ایمان مدائنی" را در تاریخ چهار شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

محسن

یک مطلب جدید به نام "تعمیر لوستر" در سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ایجاد کرد. ایجاد پست

محسن

یک مطلب جدید به نام "نصب لوستر" در سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ایجاد کرد. ایجاد پست

محسن

یک مطلب جدید به نام "نصب لوستر" در سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ایجاد کرد. ایجاد پست

زهره

مطلب "خطر ایده آل گرایی در برنامه نویسی" را در تاریخ دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

زهره

مطلب "8 مورد از مهارت های برنامه نویسی که تمامی توسعه‌دهندگان وب باید بدانند." را در تاریخ دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

زهره

مطلب "زنان بهتر از مردان در کدنویسی" را در تاریخ دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن

زهره

"شیوا محمدی" را در تاریخ دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ دنبال کرد. دنبال کردن

زهره

مطلب "حقایقی درباره برنامه نویسان که احتمالا نمیدانستید." را در تاریخ دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ پسندید. لایک کردن
ثبت نام ورود