حسین موسالو
حسین موسالو

  • تاریخ عضویت: 1397/09/15
  • آخرین زمان حضور : ‫۶ روز قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۳
  • بازدید از پروفایل : 0

مهارت ها و تخصص ها

  • HTML

  • CSS

  • JavaScript

  • #C

  • ASP.NET MVC

سوابق شغلی

در حال حاضر شما هیچ سابقه شغلی ثبت نشده است.

سوابق تحصیلی و آموزشی

در حال حاضر شما سابقه تحصیلی یا آموزشی ثبت نکرده اید.

ثبت نام ورود