حسین موسالو
حسین موسالو

 • تاریخ عضویت: 1397/09/15
 • آخرین زمان حضور : ‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۰
 • بازدید از پروفایل : 1

مهارت ها و تخصص ها

 • #C

 • Windows Forms

 • WPF

 • ASP.NET WebForms

 • ASP.NET MVC

 • HTML

 • CSS

 • JavaScript

 • Sql Server

سوابق شغلی

در حال حاضر شما هیچ سابقه شغلی ثبت نشده است.

سوابق تحصیلی و آموزشی

در حال حاضر شما سابقه تحصیلی یا آموزشی ثبت نکرده اید.

ثبت نام ورود