ایمان مدائنی
ایمان مدائنی

برنامه نویس ، مشاور ، مدرس

مدرس رسمی و مورد تایید مایکروسافت در ایران .

  • تاریخ عضویت: 1396/07/20
  • آخرین زمان حضور : ‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۰
  • بازدید از پروفایل : 203
ثبت نام ورود