هیژا
هیژا

متخصص تعمیرات و ریکاوری  استوریچ ،  

عاشق برنامە نویسی هستم   اومیدوارم روزی بتونم هوش مصنوعی بە صورت پیش رفتە کار کنم 

  • تاریخ عضویت: 1397/07/10
  • آخرین زمان حضور : ‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۰
  • بازدید از پروفایل : 2

مهارت ها و تخصص ها

  • تعمیرات و ریکاوری ذخیرە سازی

  • برنامە نویسی

سوابق شغلی

خارج از کشور

- 10 آذر 1388

مدیر عامل

سوابق تحصیلی و آموزشی

در حال حاضر شما سابقه تحصیلی یا آموزشی ثبت نکرده اید.

ثبت نام ورود