سید امیر حسین میرنیا
سید امیر حسین میرنیا

مهندس کامپیوتری که برنامه نویسی نداند مانند سربازی است که اسلحه ندارد.

برنامه نویس .NET

 • wpf
 • windows form
 • Xamrin
 • Arduino
 • Asp.net Core MVC
 • internet of things
 •  
 • تاریخ عضویت: 1397/07/24
 • آخرین زمان حضور : ‫۷ روز قبل، پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۶
 • بازدید از پروفایل : 1

مهارت ها و تخصص ها

 • برنامه نویس

سوابق شغلی

در حال حاضر شما هیچ سابقه شغلی ثبت نشده است.

سوابق تحصیلی و آموزشی

 • لیسانس کامپیوتر | صنعتی نوشیروانی بابل 12 دی 1396
 • ارشد نرم افزار | علوم و فنون مازندران 14 آبان 1397
ثبت نام ورود