سید امیر حسین میرنیا
سید امیر حسین میرنیا

مهندس کامپیوتری که برنامه نویسی نداند مانند سربازی است که اسلحه ندارد.

برنامه نویس .NET

  • wpf
  • windows form
  • Xamrin
  • Arduino
  • Asp.Net Core 
  • internet of things
  • WebApi
  • تاریخ عضویت: 1397/07/24
  • آخرین زمان حضور : ‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۰
  • بازدید از پروفایل : 3
ثبت نام ورود