شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
86 مطلب 14 ساعت حضور

میثم نیک نام

مطلب "Microsoft® Certified Trainer" را در تاریخ جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

میثم نیک نام

مطلب " Microsoft® Certified Professional" را در تاریخ جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

میثم نیک نام

مطلب "تازه های ReSharper Ultimate 2017.1 پشتیبانی از C# 7.0" را در تاریخ جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

میثم نیک نام

بر روی مطلب "الگوریتم چیست ؟ " در تاریخ جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ نظر گذاشت. نظر گذاشتن

میثم نیک نام

مطلب "الگوریتم چیست ؟ " را در تاریخ جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

میثم نیک نام

"ایمان مدائنی" را در تاریخ جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ دنبال کرد. دنبال کردن

امیرحسین رجایی

"ایمان مدائنی" را در تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ دنبال کرد. دنبال کردن

رضا عفتی مقدم

"آقای نیری" را در تاریخ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ دنبال کرد. دنبال کردن

میلاد حلمی

مطلب "جامعه مهندسان ایرانی" را در تاریخ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن
ثبت نام ورود