شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
86 مطلب 14 ساعت حضور

نگارنده

"ایمان مدائنی" را در تاریخ شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹ دنبال کرد. دنبال کردن

نگارنده

یک مطلب جدید به نام "پست آزمایشی" در شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹ ایجاد کرد. ایجاد پست

مبین روشناس

مطلب "Microsoft® Certified Trainer" را در تاریخ سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

امید

مطلب "از 10 تصور غلط دوری کنید و یک برنامه نویس حرفه ای شوید!" را در تاریخ یک شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

امید

"ایمان مدائنی" را در تاریخ یک شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ دنبال کرد. دنبال کردن

امین

یک مطلب جدید به نام "دانلود اهنگ های جدید برای سایت" در چهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ایجاد کرد. ایجاد پست

پارسا

"ایمان مدائنی" را در تاریخ چهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ دنبال کرد. دنبال کردن

حسن امامی

یک مطلب جدید به نام "وب سایت گوگل پارس" در چهار شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ ایجاد کرد. ایجاد پست

سعید

مطلب "الگوریتم چیست ؟ " را در تاریخ سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن
ثبت نام ورود