شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
86 مطلب 14 ساعت حضور

هادی قهرمانی

مطلب "الگوریتم چیست ؟ " را در تاریخ پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

هادی قهرمانی

مطلب " Microsoft® Certified Professional" را در تاریخ پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

هادی قهرمانی

مطلب "Microsoft® Certified Trainer" را در تاریخ پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

امین

یک مطلب جدید به نام "دانلود اهنگ جدید" در سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ ایجاد کرد. ایجاد پست

بت پرو

مطلب "الگوریتم چیست ؟ " را در تاریخ دو شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

بت پرو

"ایمان مدائنی" را در تاریخ دو شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ دنبال کرد. دنبال کردن

احمد

"ایمان مدائنی" را در تاریخ یک شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ دنبال کرد. دنبال کردن

مهدی شمس

مطلب "Microsoft® Certified Trainer" را در تاریخ جمعه ۶ دی ۱۳۹۸ پسندید. لایک کردن

علی رضا جهان بخش

"ایمان مدائنی" را در تاریخ دو شنبه ۲ دی ۱۳۹۸ دنبال کرد. دنبال کردن
ثبت نام ورود