هیژا
هیژا

متخصص تعمیرات و ریکاوری  استوریچ ،  

عاشق برنامە نویسی هستم   اومیدوارم روزی بتونم هوش مصنوعی بە صورت پیش رفتە کار کنم 

  • تاریخ عضویت: 1397/07/10
  • آخرین زمان حضور : ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۰
  • بازدید از پروفایل : 2
ثبت نام ورود